پارسی را در همه جا پاس میداریم

مرحوم غنی زاده سمرقندی عبدالکریم غنی زاده، ادیب سمرقندی در اوائل مردادماه    1399آقای عبدالکریم غنی زاده،ادیب سمرقندی و مدیر سابق موزه صدرالدین عینی در سمرقند در هشتاد و پنج سالگی به دیار باقی شتافت. او ازپیشکسوتان زبان فارسی-تاجیکی ازبکستان بود .محل...

پارسی را در همه جا پاس بداریم

دلشاده فرهادزاد دلشاده فرهاد زاد، شاعره سمرقندی خانم دلشاده فرهاد زاد مدرس و یکی از اعضاء گروه زبان فارسی- تاجیکی دانشگاه دولتی سمرقند است. او که از نوجوانی شعر می سروده اکنون جزو شعرای سرشناس سمرقند میباشد. دلشاده خانم میگوید که فروغ  فرخ زاد و شعرهایش تاثیری...

فیلم: بخارا از نزدیک Film: BUKHARA UP CLOSE

فیلم “ بخارا از نزدیک“(BUKHARA UP CLOSE) مسعود حسینی پوراین نوشته در پیش در مجله بخارا (ایران) چاپ شده استدر زمستان گذشته فیلم مستند “ بخارا از نزدیک“ (BUKHARA UP CLOSE) را به پایان رسانیدم. درازای زمان این فیلم 96 دقیقه یعنی بیش از یکساعت و...

چای خانه بنگی(سابق)

این نوشته در مجله بخارا (ایران) چاپ شده است                    مسعود حسینی پور «چای خانه بنگی» (ها) در قسمت قدیمی شهر  بخارا و در اطراف مسجد چهار منار قراردارد. تا پیش از تسلط بلشویکها(1920)  این چای خانه  که از سالنی  مستطیل شکلی  با اضلاع6X10  متر و ایوانی بزرگ...