معماری
Architecture

خویشاوندی دو معمار اصفهانی در سمرقند و بخارا ؟

این نوشته در مجله بخارا (ایران) به چاپ رسیده است خویشاوندی دو معمار اصفهانی در سمرقند و بخارا؟؟ در محله روح آباد سمرقند و بفاصله فقط چند صد متر  تا مجموعه ریگستان، گور امیر تیمور قرار دارد. این بنا  (معروف به "گور امیر") متشکل از دروازه و ایوانی شکیل و ساختمانی  است...

فاجعه گوگ تپه، کشتار ترکمن ها توسط ارتش تزار

اردوی زرین، بخشی از مناطق اشغالی چنگیز بود که پسرش جوجی[جوچی] به ارث برده و فرزندانش آن بخش را به یک امپراتوری قوی در شمال دریای خزر تبدیل کردند.  پایتخت اردوی زرین  شهر "سرای" (در اطراف رود ولگا) بوده است. وجه تسمیه "اردوی زرین"( آلتین اردو) روشن نیست....