خویشاوندی دو معمار اصفهانی در سمرقند و بخارا ؟

این نوشته در مجله بخارا (ایران) به چاپ رسیده است خویشاوندی دو معمار اصفهانی در سمرقند و بخارا؟؟ در محله روح آباد سمرقند و بفاصله فقط چند صد متر  تا مجموعه ریگستان، گور امیر تیمور قرار دارد. این بنا  (معروف به „گور امیر“) متشکل از دروازه و ایوانی شکیل و...

فاجعه گوگ تپه، کشتار ترکمن ها توسط ارتش تزار

اردوی زرین، بخشی از مناطق اشغالی چنگیز بود که پسرش جوجی[جوچی] به ارث برده و فرزندانش آن بخش را به یک امپراتوری قوی در شمال دریای خزر تبدیل کردند.  پایتخت اردوی زرین  شهر „سرای“ (در اطراف رود ولگا) بوده است. وجه تسمیه „اردوی زرین“(...