هنر

CULTURE

فیلم: بخارا از نزدیک Film: BUKHARA UP CLOSE

فیلم " بخارا از نزدیک"(BUKHARA UP CLOSE) مسعود حسینی پوراین نوشته در پیش در مجله بخارا (ایران) چاپ شده استدر زمستان گذشته فیلم مستند " بخارا از نزدیک" (BUKHARA UP CLOSE) را به پایان رسانیدم. درازای زمان این فیلم 96 دقیقه یعنی بیش از یکساعت و نیم است و این حد اقلی است...

میرزا تورسون زاده در تئاترهای ایران

میرزا تورسون زاده (1911-1977) میرزا تورسون زاده یکی از ادبای پیشروتاجیکستان در قرن بیستم میباشد و دوران شوروی میباشد. او در سال 1911 م. در  روستای قراتاغ که چندان از شهر دوشنبه، پایتخت کنونی تاجیکستان دور نیست متولد شده است تورسون زاده  31 سال و تا زمان...