فیلم “ بخارا از نزدیک“
(BUKHARA UP CLOSE)
مسعود حسینی پور
این نوشته در پیش در مجله بخارا (ایران) چاپ شده است
در زمستان گذشته فیلم مستند “ بخارا از نزدیک“ (BUKHARA UP CLOSE) را به پایان رسانیدم. درازای زمان این فیلم 96 دقیقه یعنی بیش از یکساعت و نیم است و این حد اقلی است که توانستم ارائه بدهم. بسیاری از صحنه ها و گپ ها با مردم مهربان و ایران دوست بخارا که نتیجه سفرهای متعدد بودند، باقی ماندند، شاید برای فیلمی دیگر؟. هرچند که گپ ها و شعرخوانی ها اکثرا به فارسی هستند ولی حرکات صورت و اندام به نوع شرقی به درک بیننده اروپائی در کنار زیرنویس به انگلیسی کمک میکنند. این فیلم با صحنه های کوتاه، گزارش یک روز بخاراست و با نمایش عبادت روزانه مذهبی یک مسلمان، یک دختر مسیحی و یک یهودی بخارائی شروع میشود. بازار دهقانان و بازار حیوانات در سحرگاه، دودکردن اسفند در مغازه پیش ازگشادن دکان، خوانندگان خیابانی، قرائت قران توسط زن سالخورده تاتار که به سایر زنان تعلیم خط عربی میداده ، پیر زن 88 ساله روسی که در جوانی به بخارا آمده و فقط روسی صحبت میکند، خانمی که در حین به هم زدن آش نذری از شور وشوقش هنگام ورود به ایرا ن میگوید، طنین صدای گوگوش در کارگاه تعمیرات الکتریکی، عروسی وگردش به دور آتش (یادگار باستانی)، عزاداری عاشورای شیعیان بخارا (فقط صوت)، مراسم شروع شابات(جمعه شب) در کنیسه یهودیان، نمایش معراج حضرت عیسی در کلیسای روسی،…. و در پایان شرح کوچ ایرانی تباران روستای زیرآباد توسط یکی از سروران آنجا و سرودهای“ مورگی“ (مروگی) که از زیرآباد شروع شده و اکنون در ازبکستان همه گیر است، صحنه هائی از این فیلم هستند. “ بخارا از نزدیک“ تا کنون دو بار در دانشگاه هومبولدت برلین به نمایش گذاشته شده . بار دوم در „شب بلند علوم“ بود و از پائیز(ترم زمستانی دانشگاه ها) بتدریج در بعضی دیگراز محافل فرهنگی آلمان نمایش داده خواهد شد. شاید روزی دو مستند پیشین “ بخارای شریف“ و“دیوارنوشته های بخارا“ را که فقط بنا ها وخوش نویسی ها بر دیوار در آن ثبت شده اند را در اینترنت به اشتراک بگذارم ولی “ بخارا از نزدیک“ به احترام بازیکنان! کوچه و خیابانش(مردمی که در مستندات تلویزیونی آنها را نمی بینیم)، در اینترنت به شراکت گذارده نمیشود. شاید روزی این فیلم به همت دوستان در ایران نیز به نمایش گذارده شود.